Subsidie op een warmtepomp

Met een warmtepomp is het mogelijk om warmte voor een ruimte of voor verwarming van water te creƫren aan de hand van hernieuwbare bronnen. Hierbij valt te enken aan de lucht, aan de aarde of aan grondwater. Goed voor het milieu natuurlijk en daarom is er besloten dat warmtebronnen in aanmerking kunnen komen voor een subsidie.

Warmtepomp installatie

Voorwaarden voor de subsidie

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient de warmtepomp aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient de warmtepomp onderdeel te zijn van een verwarmingstoestel. Ook dient dit verwarmingstoestel uitgerust te zijn met een bepaald soort warmtepomp. Dit kan zijn een grond-waterwarmtepomp, water-waterwarmtepomp of een lucht-waterwarmtepomp. Het mag geen lucht-luchtwarmtepomp bevatten. Wel dient het verwarmingstoestel over een etiket, een productkaart en over technische documentatie te beschikken. Als laatste is het niet toegestaan om een ruimteverwarmingstoestel te koppelen waarvan het vermogen 71 kW of hoger is.

Systemen

Er worden in de voorwaarden wat systemen genoemd waarvan wellicht de betekenis niet direct duidelijk is. De toepassing is als volgt; bij een water-waterwarmtepomp wordt de ongebruikte warmte uit water gehaald om deze voor andere doeleinden te gebruiken. Bij een grond-waterwarmtepomp wordt de warmte door middel van water uit de grond gehaald. Bij een lucht-waterwarmtepomp worden energiedeeltjes uit de lucht gehaald. Deze worden opgepompt tot hogere temperaturen. Voor verwarming van een ruimte in een woning is deze methode ideaal. Met een lucht-luchtwarmtepomp wordt warmte uit de buitenlucht gehaald. Deze warmte wordt door middel van luchtblazen weer gebruikt om binnenshuis ruimtes te verwarmen, het is feitelijk een omgekeerde airconditioning.
warmtepomp

Apparaat keuze

Nu zijn de voorwaarden allemaal erg technisch en wanneer u snel een juist product wilt aanschaffen is het vaak net zo handig om per product te horen of er wel of geen subsidie aanvraag op wordt goedgekeurd. Gelukkig bestaan er lijsten op internet waarop alle apparaten staan vermeld welke in aanmerking komen voor de subsidie. Ook staan daar vaak een schatting op aangegeven aan wat voor bedrag u kunt denken als het gaat om uitkeren van het subsidiebedrag. Een makkelijke manier om te vergelijken en om de terugverdien tijd te berekenen. Zoals aangegeven is het bedrag echter wel een schatting. Dit kan veranderen, zo is dit met ingang van 1 juli 2017 nog veranderd. Alle aanvragen op of na deze datum zijn verbonden met de nieuwe subsidie bedragen.

Subsidiebedrag voor een warmtepomp

Per apparaat verschilt het subsidiebedrag enorm. Zo kunt u voor een warmtepomp voor tapwater rond de 500 euro verwachten. Echter kan een lucht-water warmtepomp ongeveer 2.300 euro opleveren. En er zijn zelfs warmtepompen waarvoor 2.800 euro subsidie uitgetrokken wordt. Hoewel de subsidiebedragen dus flink kunnen verschillen per gekozen systeem wil het niet altijd zeggen dat het type met het hoogste subsidiebedrag de beste is, of de beste toepassing in uw woning of bedrijfspand. Dit heeft namelijk ook met de ruimte en het gebruik ervan te maken.

Voor wie is de subsidie?

De subsidie kan zowel door particulieren als bedrijven aangevraagd worden. Zelfvoorzienend leven, duurzaamheid, groene energie. Allemaal termen welke de laatste jaren steeds meer in populariteit aan het toenemen zijn. Ook steeds meer particulieren vinden het belangrijk om de juiste bronnen te kiezen en minder Co2 uit te stoten. Bedrijven zijn hier ook al een aantal jaar mee bezig en het lijkt wel alsof je er als bedrijf en particulier bijna niet meer bij hoort, wanneer men hier geen plan van aanpak voor klaar hebt liggen. Ook gemeentes vinden minder Co2 uitstoot en energiebesparender werken steeds belangrijker. Om deze reden is dan ook besloten om zowel particulieren en bedrijven een subsidie toe te kennen voor de aanschaf van de warmtepomp. Op deze manier wordt de terugverdientijd natuurlijk korter en hoopt de gemeente twijfelaars hiermee te stimuleren om een warmtepomp aan te schaffen. Zoals zo vaak met subsidies geldt namelijk ook hiervoor dat de toezegging voor de subsidie niet oneindig zal zijn. Jaarlijks wordt bekeken door gemeentes of de subsidies nog rendabel zijn en een toegevoegde waarde hebben binnen de plannen van de gemeentes. Dit betekent dus dat voor degene die twijfelen over een warmtepomp dit beter zo snel mogelijk kunnen aanschaffen, want wellicht wordt er volgend jaar geen subsidie meer aan toegekend.

Meer weten over de warmtepomp of subsidie hierop? Ga dan naar de website Aximaref.be uit Brugge voor meer informatie.